Desenvolupament integral amb Collsacampus:
On l’esport és més que físic, és cognitiu, creatiu, cultural i comunitari.

Esport cognitiu

Activitats de desenvolupament cognitiu

Creiem que l’esport no és només una eina per millorar físicament, sinó que és clau pel desenvolupament social, cognitiu i intel·lectual del practicant. És per això que esports mentals com escacs, oratòria o debat són part de la nostra oferta d’activitats

Introducció al paper de l'entrenador

L’experència ens demostra que com més aprenenen i gaudeixen els infants és sent creatius. És per això que donem molta importància a fer participar l’assistent en el disseny de les activitats, potenciant la seva creativitat, capacitat de comunicació i consciència de la imporància d’organitzar-se

introducció al papel de l'entrenador1920x700
vinsulats a la nostra terra

Fer conèixer la nostra terra

Som del Collsacabra. És per això que proposem vàries activitats que donen a conèixer la història del Collsacabra i la seva gent a través de l’esport. Col·laborem amb les entitats del poble per oferir un ventall d’activitats ampli i de qualitat